Εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος του συλλόγου μας στις εκδηλώσεις "Βυσσεια 2008" (3 videos)

Εμφάνιση χορευτικού συγκροτήματος από τον Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας "Βύσσεια 2008" (4 Videos)

Εμφάνιση χορευτικών συγκροτημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Φτελιάς και του Συλλόγου Γυναικών Φτελιάς "Η Ειρήνη" στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας "Βύσσεια 2008"