ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ
Alex.jpg

Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, γιος του προαναφερόμενου λόγιου ιατροφιλοσόφου, Στεφάνου Καραθεοδωρή, γεννήθηκε το 1833 στην Κωνσταντινούπολη, μετά δε τη στοιχειώδη μόρφωσή του και το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών του στη γενέτειρά του μετέβη στο Λονδίνο και στο Παρίσι, όπου σπούδασε στα εκεί πανεπιστήμια Ρωμαϊκό και Γαλλικό ιδιωτικό δίκαιο.

Μετά το πέρας των πανεπιστημιακών σπουδών του και την επάνοδό του στην Κωνσταντινούπολη ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής ασχολήθηκε αρχικός με τη δικηγορία όμως διορίσθηκε ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας ως μεταφραστής του Νομικού Τμήματος του Συμβουλίου του Κράτους.

Επί εικοσαετίας ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής διετέλεσε Καπουκεχαγιάς του νησιού Χίου στην Υψηλή Πύλη, ήταν δηλαδή αντιπρόσωπος της Χίου επιμελούμενος των συμφερόντων της και με την ιδιότητά του αυτή προσέφερε πολύ μεγάλες εκδουλεύσεις στους υποδούλους τότε Έλληνες της Χίου.

Λόγω των πολύ αξιόλογων εργασιών και μελετών του σε διπλωματικά θέματα, ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής διορίσθηκε Υφυπουργός Εξωτερικών το 1871 και από το 1874 μέχρι το 1876 διετέλεσε Πρεσβευτής της Τουρκίας στη Ρώμη, μετά δε επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη ως Υφυπουργός Εξωτερικών.

Στη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου, η οποία συνήλθε το 1878 για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, με την οποία δημιουργήθηκε η "μεγάλη Βουλγαρία" εμβαδού 165.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων με τη σκανδαλώδη υποστήριξη της Ρωσίας, η Τουρκία αντιπροσωπεύθηκε από τον Έλληνα υπήκοό της Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων, αλλά προεκρίθει, για να αντιπροσωπεύσει την Τουρκία στην ανωτέρω Συνδιάσκεψη του Βερολίνου, λόγω της μεγάλης μορφώσεώς του και των διπλωματικών ικανοτήτων του και της πείρας του και διότι ήταν γνώστης της Ευρωπαϊκής διπλωματίας και ως εκ τούτου, παρείχε τα εχέγγυα του ενδεδειγμένου χειρισμού και της επιτυχούς αντιμετωπίσεως των θεμάτων, που θα συζητούνταν στη Συνδιάσκεψη. Ο Καραθεοδωρής με πλήρη γνώση του υπό συζήτησιν συγκεκριμένου θέματος, με τις διπλωματικές του ικανότητες και με την πειστικότητα στα προβαλλόμενα επιχειρήματά του, κατέστησε γνωστή στις πραγματικές της διαστάσεις τη διαμορφωθείσα με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου κατάσταση και απέδειξε με αδιάσειστα στοιχεία στις Μεγάλες Δυνάμεις, που μετείχαν της Συνδιασκέψεως του Βερολίνου ότι οι Βούλγαροι αποτελούσαν ασήμαντη μειονότητα 15% στον πληθυσμό των εξ’ 165.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδαφών, που παραχωρήθηκε στη Βουλγαρία με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.

Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής εκπροσωπώντας την Τουρκία, ως Υπουργός στη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου, στην οποία έδωσε σκληρή διπλωματική μάχη και ενδιαφερόμενος ως Έλληνας και για τα σφαγιαζόμενα με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου εθνικά δίκαια του υποδούλου Ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατόρθωσε να ανατρέψει το δημιουργηθέν στη Συνδιάσκεψη ευνοϊκό κλίμα για τη Βουλγαρία με τη σκανδαλώδη υποστήριξή της από τη Ρωσία και να συμβάλει αποφασιστικός στην αναθεώρηση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου με τη Συνδιάσκεψη και Συνθήκη του Βερολίνου με την οποία περιοριζόταν η έκταση των 165.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων της ¨μεγάλης Βουλγαρίας¨ της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου μόνον σε 64.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή στο 1/3 της εκτάσεως της ¨μεγάλης Βουλγαρίας¨. Σημειωτέων ότι η Τουρκία, την οποία εκπροσωπούσε στη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, είχε και τη μεγάλη συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και γενικώς όλου του υποδούλου τότε Ελληνισμού, τα εθνικά δίκαια του οποίου σφαγιάζονταν με τη δημιουργούσα τη ¨μεγάλη Βουλγαρία¨ Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.

Έτσι με την κατά τα ανωτέρω μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή και την επιτευχθείσα αναθεώρηση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και τη σύναψη της Συνθήκης του Βερολίνου το 1878, περιοχές εκτάσεως 100.000 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων με πολυπληθή Ελληνικό πληθυσμό αφαιρέθηκαν από τη δημιουργηθείσα με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ¨μεγάλη Βουλγαρία¨ και παρέμειναν υπό την κυριαρχία τη οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όταν ήλθε το ¨πλήρωμα του χρόνου¨ για την απελευθέρωσή τους, περιήλθαν ελεύθερες πλέον στην αγκαλιά της Μητέρας Ελλάδος.

Εάν η Τουρκία δεν είχε εκπροσωπηθεί, κατά τα ανωτέρω, στη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου του 1878 από τον ικανότατο διπλωμάτη Έλληνα Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, αλλά από άλλον Τούρκο εκπρόσωπό της, ήταν ενδεχόμενο να μην είχε επιτευχθεί η αναθεώρηση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, που δημιουργούσε τη ¨μεγάλη Βουλγαρία¨ των 165.000 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, οπότε οι ποτισμένες και καθαγιασμένες με ποταμούς αίματος των αγωνισθέντων και θυσιασθέντων για την ελευθερία της Πατρίδος μας προγόνων μας Ελληνικότατες περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας, που καταχωρήθηκαν με την ανωτέρω Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στους Βουλγάρους, θα παρέμειναν οριστικός στη Βουλγαρία, η οποία θα είχε εκβουλγαρίσει και θα είχε εξοντώσει με κάθε βάρβαρο και απάνθρωπο τρόπο τον πολυπληθή Ελληνισμό των ανωτέρω περιοχών, όπως εξόντωσε μεταγενέστερα τον πολυπληθή Ελληνικό πληθυσμό της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βορείου Θράκης). Έτσι κατά τους βαλκανικούς πολέμους (1912 – 1913) δεν θα υπήρχαν Έλληνες στις ανωτέρω Ελληνικότατες περιοχές, οι οποίες θα ήταν τότε βουλγαρικές και δεν θα υπήρχαν οι απαιτούμενες συνθήκες και απαραίτητες προϋποθέσεις απελευθερώσεώς τους από τον Ελληνικό στρατό, εφ’ όσον η Βουλγαρία ήταν σύμμαχος της Ελλάδος κατά τον πρώτο βαλκανικό πόλεμο και εφ’ όσον οι Έλληνες κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών θα είχαν εκβουλγαρισθή και θα είχαν εξοντωθεί προηγουμένως από τους Βουλγάρους.

Εκ των ανωτέρω καταφαίνεται ότι η μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή στη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου του 1878, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην αναθεώρηση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, υπήρξε αποφασιστικής σημασίας για τον υπόδουλο τότε Ελληνισμό των περιοχών της Θράκης και της Μακεδονίας, που είχαν αφαιρεθεί με τη Συνθήκη του Βερολίνου του 1878 από τη δημιουργηθείσα με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ¨μεγάλη Βουλγαρία¨ και μπόρεσαν έτσι να διατηρήσουν την Ελληνικότητά τους και να ελευθερωθούν από τον Ελληνικό στρατό κατά τους βαλκανικούς πολέμους (1912 – 1913).

Από το 1885 μέχρι το 1894 ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής διετέλεσε Ηγεμόνας της υπό την κυριαρχία του Σουλτάνου αυτόνομης Σάμου, στην οποίας μερίμνησε να εκτελεστούν πολλά και αξιόλογα κοινωφελή έργα, που συνέβαλαν στην άνοδο και βελτίωση του επιπέδου διαβιώσεως των υποδούλων τότε Σαμίων. Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον επέδειξε για την παιδεία και για την ελληνοπρεπή και χριστιανοπρεπή μόρφωση και αγωγή των Ελληνοπαίδων της νήσου και για την αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του Έθνους μας. Ως εκ των ανωτέρω, οι Σάμιοι περιέλαβαν με μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό τον Έλληνα Ηγεμόνα τους Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, για τον οποίον ήταν υπερήφανοι και ο οποίος κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του εφάρμοσε πολυσήμαντο πρόγραμμα αναδιοργανώσεως της Διοικήσεως της Σάμου.

Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής διετέλεσε και Διοικητής της τουρκοκρατούμενης τότε Κρήτης για βραχύ χρονικό διάστημα από 10 Μαρτίου1895 μέχρι 25 Φεβρουαρίου 1896, ανεκλήθη όμως από το Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη, διότι απορρίφθηκαν από την τουρκική Κυβέρνηση οι ευρύτατες μεταρρυθμίσεις που είχε εισηγηθεί ο Καραθεοδωρής για τη Μεγαλόνησο και διότι έλαβαν χώρα ταραχές στην Κρήτη, που είχαν ως επακόλουθο τη διαδοχική αλλαγή τριών Διοικητών της νήσου.

Επιγραμματική σκιαγράφηση της προσωπικότητας και της προσφοράς προς τον υπόδουλο Ελληνισμό του Θρακός λόγιου και διακεκριμένου διπλωμάτη της Τουρκίας Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή παρέχεται από τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή ως "το αγλάϊσμα του Γένους μας", όταν Επιτροπή Σαμίων πολιτικάντηδων υπέβαλε στην Τρικούπη παράπονα κατά του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή και τον κατηγόρησε ότι ως Ηγεμόνας της Σάμου προέβη σε ενέργειες, που δυσαρέστησαν τους πολιτικάντηδες και ορισμένους Σάμιους.

1976-Kara.jpg


ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ
(1841-1922)


kostakis 15os hgemonas Samou.jpg


Γιος του Στεφάνου Θ. Καραθεοωρή και αδελφός του προαναφερόμενου Αλέξανδρου. Γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη, σπούδασε στο Παρίσι πολιτικός μηχανικός και ειδικεύτηκε στη γεφυροποιϊα. Όταν επέστρεψε στη Κωνσταντινούπολη διορίσθηκε διευθυντής της υπηρεσίας δημοσίων έργων. Διατέλεσε αντιπρόσωπος της Τουρκίας σε διάφορες διεθνής επιτροπές. Το 1906 διορίσθηκε 15ος Ηγεμόνας της νήσου Σάμου.


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ
(1834-1908)

Γιος του Κωνσταντίνου Αντ. Καραθεοδωρή. Γεννήθηκε στη Πόλη. Σπούδασε νομικά στο Βερολίνο και ακολούθησε διπλωματική καριέρα. Διατέλεσε γραμματέας της Οθωμανικής πρεσβείας στο Βερολίνο, στη Στοκχόλμη, στη Βιέννη, στη Πετρούπολη. Έγραψε πολλές μελέτες με νομικό, φιλολογικό και ιστορικό περιεχόμενο. Απέκτησε δύο παιδιά, την Ιουλία και τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, τον Διεθνής φήμης Μαθηματικό.