Γενική Συνέλευση 18 Απριλίου 2012


Την Τετάρτη, 18/4/2012 και ώρα 19:00μ.μ. στην αίθουσα θεάτρου του Πνευματικού κέντρου Νέας Βύσσας πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Στέφανος Καραθεοδωρής» με κύρια θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά το τέλος των αρχαιρεσιών, μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είναι οι εξής:
Δουκίδου Χρύσα
Καϊκλή Ελένη
Ορμανλίδης Χρήστος
Σαραντίδης Σαράντης
Σαρδάνης Δημήτρης
Τζεπκινλής Διαμαντής
Τσαουσίδης Νικόλαος
Χατζηαγγελίδου Αναστασία
Χουσίδης Θεόδωρος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 για την κατανομή αξιωμάτων και έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Πρόεδρος: Ορμανλίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος Α': Χατζηαγγελίδου Αναστασία
Αντιπρόεδρος Β': Τζεπκινλής Διαμαντής
Γενικός Γραμματέας: Σαρδάνης Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Καϊκλή Ελένη
Ταμίας: Τσαουσίδης Νικόλαος
Βοηθός Ταμία: Χουσίδης Θεόδωρος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σαραντίδης Σαράντης
Υπεύθυνος Κτιρίου: Δουκίδου Χρύσα